mẫu công văn gửi thuế

  1. EinvoiceVn

    Toàn quốc Mẫu công văn gửi thuế DN nên biết cập nhật mới

    1. Mẫu công văn giải trình gửi thuế Công văn giải trình thuế là mẫu bản công văn được các tổ chức, doanh nghiệp lập ra để gửi tới chi cục thuế nhằm giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn giải trình này cần nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung giải trình… Dưới đây là mẫu công văn...
Top