Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

mua bán sumvip

  1. C

    Toàn quốc HƯỚNG DẪN MUA BÁN SUM VỚI ĐẠI LÝ BẢO LỘC ( Danang247) – 0354.555.555

    HƯỚNG DẪN BÁN SUM CHO ĐẠI LÝ Bảo Lộc ( Danang247) – 0354.555.555 Bước 1: Chuyển tiền game tới nickname dưới đây: Nickname nhận Sum: Danang247 (đại lý C1) Bước 2: Nội dung chuyển ghi: [Tên ngân hàng] + [STK nhận tiền] + [Tên chủ TK] + [Số điện thoại] (nếu có) HƯỚNG DẪN MUA Sum...
Top