Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

mua đất civilized city

 1. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường X1B, đường X2B, đường X4, XB1, XB2 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường X1B, đường X2B, đường X4, đường XB1, đường XB2 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 20 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác...
 2. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường DB4, đường DB5, đường DB6, DB7 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường DB4, đường DB5, đường DB6, đường DB7 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất nền ngay mặt tiền các...
 3. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường N6, đường N7, đường N8, N9, N10 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường N6, đường N7, đường N8, đường N9, đường N10 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất nền ngay mặt tiền...
 4. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường N1, đường N2, đường N3, N4, N5 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường N1, đường N2, đường N3, đường N4, đường N5 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất nền ngay mặt tiền...
 5. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường D1, đường D2, đường D3, D4, D5 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường D1, đường D2, đường D3, đường D4, đường D5 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu đặc biệt cần mua gấp các vị trí đất nền ngay mặt tiền...
 6. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường D5, đường D6, đường D7, D8, D9 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường D5, đường D6, đường D7, đường D8, đường D9 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương để ở, kinh doanh, xây phòng trọ và đầu tư dài hạn giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 20 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác nhau...
 7. S

  Bình Dương Cần mua đất Civilized City, đường N11, đường N12, đường N13, N14, N15 giá 10 triệu/m2

  (0916666720) - Cần mua đất Civilized City, đường N11, đường N12, đường N13, đường N14, đường N15 giá 10 triệu/m2. Cần mua đất Civilized City Tp mới Bình Dương giá cao, chúng tôi đang có nhu cầu mua gấp 20 lô đất ở mọi vị trí và diện tích khác nhau trong dự án Civilized City Tp mới Bình Dương...
Top