Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

muối hoàn nguyên

  1. H

    Toàn quốc Muối Hoàn Nguyên | Địa Chỉ Cung Cấp Muối Hoàn Nguyên Uy Tín

    Muối hoàn nguyên tái sinh nhựa trao đổi ion là cần thiết, đó là quá trình “tẩy” các ion dương ra khỏi bề mặt vật liệu lọc, giúp vật liệu lọc trở lại trạng thái trao đổi ion gần như ban đầu. Với cation thực phẩm chuyên dùng xử lý nước, việc hoàn nguyên sẽ được thực hiện bằng muối tinh khiết Ấn...
Top