Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

mypbx s300

  1. H

    Toàn quốc Module MyPBX 1GSM

    Nó có thể được sử dụng trong MyPBX S20, MyPBX 50, MyPBX 100, MyPBX S300, SOHO, MyPBX Standard, MyPBX U100, U200 MyPBX, và MyPBX U5XX. GSM Parameters: GSM channels: 1 Channels Network types: 850/900/1800/1900 MHz (quad-band) GSM engine: SIMCom Transmitter power: +33dBm(2W)...
Top