Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

neobates

  1. ThoaKhoaHocXanh

    Toàn quốc Bán Neobates: Enzyme xử lý nước, giảm tảo đỏ

    NEOBATES ENZYME XỬ LÝ NƯỚC Thành phần Protease : 1.900 LVU/g Công dụng - Phân hủy nhanh chóng mùn hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm cá, làm sạch đáy ao nuôi - Loại bỏ các khí độc, khử mùi hôi đáy ao do chất béo thức ăn phân hủy - Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chất lượng nước ao...
Top