Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

ống đúc phi 325 x 8ly

  1. C

    Toàn quốc Ống Đúc phi 325 x 8ly,dn 300 x 10ly,dn 350 x 8ly, od 355 x 12ly

    Ống Đúc phi 325 x 8ly,dn 300 x 10ly,dn 350 x 8ly, od 355 x 12ly. Thép ống đúc phi 325 Thép ống đúc phi 273 Thép Ống Mạ kẽm Phi 273 Thép ống đúc phi 141 x phi 72 phi 75 wall thickness 3 x 34 Thép ống đúc phi 168 x phi 75 phi 90 wall thickness 3 x 34 Thép ống đúc phi 219. X phi 325 x phi...
Top