Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trung tâm

  1. Tin tuyển sinh

    Toàn quốc Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho GIáo Viên Dạy Trung Tâm

    Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp - Đối tượng: Người có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, cá nhân hoặc cơ quan cần đào tạo để đạt chuẩn giáo viên dạy cho các trung tâm đào tạo ngoại ngữ xuất khẩu lao động, trung tâm đào tạo lái...
Top