Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

nguyên liệu thuốc thú ý thủy sản

  1. N

    Toàn quốc Hà Nội saccharomyces boulardii

    công ty cổ phần hóa dược và CNSH Biogreen cũng cấp nguyên liệu saccharomyces boulardii phục vụ chăn nuôi và sản xuất Mật độ: 1.10^9 CFU/gam Liên hệ: Hương 0389980425 Vai trò: Tác dụng lợi khuẩn Bào tử Saccharomyces trong chăn nuôi sản sinh enzyme hỗ trợ tiêu hóa, giúp vật nuôi tăng trưởng đều...
  2. nhuykhoahocxanh

    Hồ Chí Minh Nutripeptide Tăng Trọng Cho Tôm Cá, Nguyên Liệu Tốt Nhập Khẩu Pháp

    Thành phần: Acid amin tổng số > 46% Aspartic: 3.77% Threonine: 2.48% Serine: 6.67% Glutamic Acid: 5.24% Proline: 5.47% Glycine: 3.86% Alanine: 2.35% Cystine: 0.69% Histidine: 0.69% Vanile: 2.64% Methionine: 0.32% Isoleucine: 1.5% Leucine: 3.4% Tyrosine: 0.28% Phenylalanine: 2.58% Lysine: 0.87%...
Top