Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

nguyên nhân kh

  1. I

    Toàn quốc Hội chứng khô mắt - bệnh viện mắt tây nguyên

    HỘI CHỨNG KHÔ MẮT LÀ GÌ? Hội chứng khô mắt là do thiếu sự bôi trơn và độ ẩm đầy đủ trên bề mặt của mắt. Ngoài việc được gọi là hội chứng khô mắt, bệnh về mắt khô hoặc chỉ đơn giản là “khô mắt”, các thuật ngữ y khoa thay thế được sử dụng để mô tả khô mắt như: * Viêm kết - giác mạc khô: Thường...
Top