Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

nhân sự

  1. Hương2500

    Đà Nẵng Khóa học quản trị nhân sự - HRM

    💥QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - YẾU TỐ CỐT LÕI TẠO RA SỨC BẬT CHO DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG 🔥 💥Khoá học QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - HRM43 của Top Olympia với các module: ✔ Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực ✔ Quy trình Tuyển dụng và phỏng vấn nguồn nhân lực ✔ Thấu hiểu tâm lý nhân sự ✔ Huấn luyện và đào tạo...
  2. P

    Toàn quốc Hà Nội Tuyển nhân sự nhiều vị trị

    Công ty TNHH TM Th Hồng tuyển nhân sự sác vị trí sau: Nhân viên conttent: 2 Nhân viên đăng bài: 2 Nhân viên kế toán tổng hợp 1 Kế toán kho:1 Nhân viên giao hàng: 3 Tài xế lái xe tải: 1 Do số lượng tuyển hơn nhiều nên mình không thể đưa yêu cầu lên đây dc, mọi thông tin truy cập tại website tại...
Top