Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

nhân viên đại lý hải quan

  1. H

    Toàn quốc lớp nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử trên toàn quốc_0969868630(Ms Thắm)

    Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử Căn cứ theo công văn số 1005/TCHQ-TCCB của Tổng Cục Hải quan ngày 25/2/2013 thì Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam là cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức...
Top