Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

những kỹ năng cần thiết

  1. T

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Các loại kỹ năng giúp bạn phát triển toàn diện

    Cũng vì thiếu các loại kỹ năng không ít người không có việc làm hoặc khó xin được việc. Để thành công trong tương lai, cần bằng cấp tốt thôi là chưa đủ mà các loại kỹ năng cũng là yếu tố quyết định sự thành công hoặc thất bại trong tương lai. Một nghiên cứu cho thấy, những người thành công trong...
Top