Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

những nghề nghiệp gây nghe kém

  1. M

    Tỉnh khác 6 Nghề nghiệp dễ gây suy giảm thính lực

    6 Nghề nghiệp dễ gây suy giảm thính lực Bạn có biết rằng nghề nghiệp của chúng ta có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thính giác? Có 6 ngành nghề dễ gây suy giảm thính lực: 1. Phi hành đoàn: Khi máy bay cất cánh, các thành viên tổ bay tiếp xúc với tiếng ồn lên đến 130 dB. Mức độ này đủ lớn...
Top