Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phân chia di sản

 1. T

  Hồ Chí Minh Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Di sản sau người chết để lại được chia theo thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại bao gồm tài sản riêng và phần tài sản trong khối tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành...
 2. T

  Hồ Chí Minh DỊCH VỤ - KHỞI KIỆN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC

  Theo quy định Bộ luật dân sự, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Đối với yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà người chết để lại, thời hiệu khởi...
 3. T

  Hồ Chí Minh Công bố di chúc - Mở thừa kế theo pháp luật

  Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung của di chúc. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. Trong trường hợp di...
Top