Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phân hủy chất hữu cơ

  1. H

    Toàn quốc Microzyme, en zyme xử lý nước, cắt tảo trong ao nuôi tôm giá rẻ

    MICROZYME * Thành phần Cellulase; Amylase; Protease; Lipase: 2600 LVU/g * Công dụng - Giúp phân hủy thức ăn thừa và các chất cặn bả. - Loại bỏ khí độc, khử mùi hôi đáy ao và chất béo phân hủy từ thức ăn. - Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. - Cắt tảo khi tảo phát triển...
  2. H

    Toàn quốc Cung cấp enzyme Microbate cắt tảo, xử lý nước ao nuôi

    MICROBATE * Thành phần Cellulase: 1000 UI/g Amylase: 1100 UI/g Protease: 2000 UI/g Lipase: 1200 UI/g * Công dụng - Giúp phân hủy thức ăn thừa và các chất cặn bả. - Loại bỏ khí độc, khử mùi hôi đáy ao và chất béo phân hủy từ thức ăn. - Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chất lượng nước ao...
Top