Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phân phối cáp chống nhiễu xoắn đôi

  1. An Cáp Điện Altek Kabel

    Toàn quốc Hà Nội Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 Pair 22, 20, 18, 16 AWG chống nhiễu

    Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 Pair 22, 20, 18, 16 AWG chống nhiễu Quy cách: 2 Pair 22 AWG - 2 x 2 AWG 22 (2 x 2 x 0.35mm2) 2 Pair 20 AWG - 2 x 2 AWG 20 (2 x 2 x 0.51mm2) 2 Pair 18 AWG - 2 x 2 AWG 18 (2 x 2 x 0.82mm2) 2 Pair 16 AWG - 2 x 2 AWG 16 (2 x 2 x 1.30mm2) Tổng quan: Tiêu chuẩn CE...
Top