Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phanmemdinhduong

  1. D

    Hà Nội Kidsoft công cụ mạnh nhất trong quản lý dinh dưỡng mầm non

    KIDSOFT CÔNG CỤ MẠNH NHẤT TRONG QUẢN LÝ DINH DƯỠNG MẦM NON Kidsoft là một phần mềm quản lý mầm non được xậy dựng và phát triển trên nên tảng công nghệ mới .Net của Công ty CP tin học Quang Minh nhằm “hiện đại hóa”ngành mầm non cũng như đem lai sự hiệu quả trong cách chăm sóc và quản lý các bé...
  2. D

    Toàn quốc Báo cáo sổ sách mầm non chuyên nghiệp nhất

    BÁO CÁO SỔ SÁCH MẦM NON CHUYÊN NGHIỆP NHẤT Công ty phần mềm Kidsoft xin phép giới thiệu các dịch vụ cho quý trường mầm non: ☑PHẦN MỀM: Dành cho các trường chưa có phần mềm để quản lý các công việc ăn uống,thu chi,sức khỏe,học sinh giáo viên trong nhà trường. Phầm mềm đã được bộ giáo dục thẩm...
Top