Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phanmemttv

  1. trithucviet1

    Toàn quốc Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự -Tính Lương Khoán Tháng - Lương Sản Phẩm TTV

    ----------------PHẦN MỀM NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG—----------------- 🧑‍💼 QUẢN LÝ NHÂN SỰ: Quản lý và truy vấn nhanh thông tin nhân viên, tình hình nhân sự, tình trạng hợp đồng lao động, cơ cấu lao động. Cập nhật biến động về nhân sự như: đóng BHXH, BHYT, khen thưởng, kỷ luật, khám sức khỏe, thay đổi...
Top