Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phát triển nhanh

  1. H

    Toàn quốc Cung cấp Biozyme nguyên liệu, enzyme tiêu hóa tăng trọng giá sỉ

    BIOZYME * Thành phần: Cellulase: 8,000,000 UI/kg Xylanase: 330,000 UI/kg Phytase: 62,000,000 UI/kg Amylase: 800.000 UI/kg Lipase: 11.000 UI/kg Protease: 10.000 UI/kg Pectinase: 13.000 UI/kg Β-lipase: 9.000UI/kg * Công dụng - Cải thiện khả năng tiêu hóa, tăng cường hấp thu khoáng. - Loại các yếu...
Top