Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

phần mềm điều hành công việc trực tuyến

  1. D

    Dịch vụ Làm việc từ xa thời chống dịch Covid-19 & Câu chuyện chuyển đổi số tại Công ty CP Tây An

    Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty CP Tây An đã thay đổi sang phương thức làm việc trực tuyến (online). Ngoài các công cụ hỗ trợ tương tác online như Zoom, Skype thì phần mềm IBOM mà công ty đã tâm huyết triển khai trong 2 năm qua đang phát huy tối đa tác dụng trong...
Top