phần mềm điều hành doanh nghiệp

  1. D

    Toàn quốc Tại sao chủ doanh nghiệp nên đầu tư giải pháp công nghệ trong quản trị doanh nghiệp

    Những tác động của công nghệ phần mềm quản trị doanh nghiệp tới công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp là rất lớn. Đổi mới công nghệ là quá trình phát minh phát triển và dựa vào thị trường những sản phẩm mới, quá trình đổi mới công nghệ mới. Hoạt động...
  2. D

    Toàn quốc Phòng chống Covid-19: làm việc online hiệu quả với phần mềm quản lý công việc trực tuyến IBOM

    Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh mẽ tới các hoạt động kinh tế - xã hội đất nước, việc kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa sống còn. Cùng chung tay với cộng đồng, Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) đang triển TẶNG...
Top