Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

phần mềm quản lý công việc

  1. I

    Toàn quốc Hồ Chí Minh PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIAO VIỆC GIẢI QUYẾT HOÀN HẢO BÀI TOÁN GIAO VIỆC.

    Bài toán giao việc được giải quyết hoàn hảo khi sử dụng Phần mềm Quản lý Giao việc. Phần mềm quản lý công việc bởi Intelerp tạo ra một hệ sinh thái làm việc thống nhất và trực tuyến, người dùng có thể tương tác trên đó: - Giao việc rõ ràng theo các cấp trên một hệ thống, nhanh chóng nhận được...
  2. D

    Toàn quốc Phòng chống Covid-19: làm việc online hiệu quả với phần mềm quản lý công việc trực tuyến IBOM

    Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh mẽ tới các hoạt động kinh tế - xã hội đất nước, việc kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa sống còn. Cùng chung tay với cộng đồng, Công ty Phần mềm Trí Tuệ (ISOFTCO) đang triển TẶNG...
Top