Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

phục vụ quán

 1. T

  Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Quán - Bao Ăn Ở 1

  - CÔNG TY Thiên Khang Tuyển LĐPT - Bao Ăn Ở - Tuyển Nhân Viên Nam & Nữ Từ 16 - 45 Tuổi - Phục vụ Quán, Quán nhậu, Quán ăn, Caffe, Karaoke - An Ninh - Bảo Vệ - Bốc xếp, Lơ xe - Mức Lương: Từ 5tr5 - 8tr/Tháng ( Tùy từng công việc ) - Chỉ nhận NV ăn ở lại - Làm việc tại TP.HCM - Cần cccd nhận việc...
 2. T

  Hồ Chí Minh Tỉnh khác Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ - Bao Ăn Ở

  - CÔNG TY Thiên Khang Tuyển LĐPT - Bao Ăn Ở - Tuyển Nhân Viên Nam & Nữ Từ 16 - 45 Tuổi - Phục vụ Quán, Quán nhậu, Quán ăn, Caffe, Karaoke - An Ninh - Bảo Vệ - Bốc xếp, Lơ xe - Mức Lương: Từ 5tr5 - 8tr/Tháng ( Tùy từng công việc ) - Chỉ nhận NV ăn ở lại - Làm việc tại TP.HCM - Cần cccd nhận việc...
 3. T

  Hồ Chí Minh Bình Dương Tuyển LDDPT - Bao Ăn Ở

  - CÔNG TY Thiên Khang Tuyển LĐPT - Bao Ăn Ở - Tuyển Nhân Viên Nam & Nữ Từ 16 - 45 Tuổi - Phục vụ Quán, Quán nhậu, Quán ăn, Caffe, Karaoke - An Ninh - Bảo Vệ - Bốc xếp, Lơ xe - Mức Lương: Từ 5tr5 - 8tr/Tháng ( Tùy từng công việc ) - Chỉ nhận NV ăn ở lại - Làm việc tại TP.HCM - Cần cccd nhận việc...
 4. T

  Hồ Chí Minh Tuyển Phục Vụ Quán - Bao Ăn Ở

  - CÔNG TY Thiên Khang Tuyển LĐPT - Bao Ăn Ở - Tuyển Nhân Viên Nam & Nữ Từ 16 - 45 Tuổi - Tạp vụ, Giúp việc nhà, Giữ em bé, Bán hàng, Chăm nuôi - Phục vụ nhà hàng, Quán nhậu, Quán ăn, Caffe, Karaoke - C.Ty may mặc, dệt sợi, dầy da, Bao bì, Bảo vệ, giữ xe - Giao hàng, Shipper, Bốc xếp, Lơ xe - Mức...
 5. T

  Toàn quốc Hồ Chí Minh Tuyển Lao Động Phổ Thông - Bao Ăn Ở

  - CÔNG TY Thiên Khang Tuyển LĐPT - Bao Ăn Ở - Tuyển Nhân Viên Nam & Nữ Từ 16 - 45 Tuổi - Tạp vụ, Giúp việc nhà, Giữ em bé, Bán hàng, Chăm nuôi - Phục vụ nhà hàng, Quán nhậu, Quán ăn, Caffe, Karaoke - C.Ty may mặc, dệt sợi, dầy da, Bao bì, Bảo vệ, giữ xe - Giao hàng, Shipper, Bốc xếp, Lơ xe - Mức...
Top