poly group 300

  1. Thiết bị hội nghị

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Poly (Polycom) Group 300

    Poly Group 300/Polycom Group 300 là thiết bị đầu cuối trong hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình. là dòng sản phẩm mới được nâng cấp từ dòng Poly (Polycom) HDX trước. Hình dáng hiện đại. Kích thước nhỏ gọn. Poly Group 300/Polycom Group 300: Phù hợp bố trí trong phòng họp, có thể để ở chỗ...
Top