Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

poly (polycom) hdx 8000 – 720

  1. Thiết bị hội nghị

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Poly (Polycom) HDX 8000 – 720 giá “siêu” ưu đãi trong tháng này

    Poly (Polycom) HDX 8000 – 720 là một trong những dòng HD cao cấp của Poly (Polycom), thích hợp với phòng họp cỡ lớn (20 – 25 người), hỗ trợ Full HD, hỗ trợ 3 - 4 điểm cầu. Bộ thiết bị Poly (Polycom) HDX 8000 – 720 bao gồm: 01 HD Codec. 01 Camera Eagle Eye HD. 01 HDX Microphone Array. 01...
Top