poly trio 8300

  1. H

    Toàn quốc Thiết bị họp trực tuyến Poly Trio

    THỰC HIỆN CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN CHẤT LƯỢNG CAO CÙNG POLY TRIO Điện thoại hội nghị thông minh Poly Trio với khả năng tương tác vượt trội cho phép bạn tham gia cuộc họp trong vài giây chỉ với một nút bấm. Thực hiện nhanh chóng cuộc gọi audio, cuộc gọi video, chia sẻ nội dung hoặc cả ba cùng lúc. ✔...
  2. Thiết bị hội nghị

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Điện thoại hội nghị Poly Trio 8300-Giải pháp hội nghị truyền hình thông minh cho mọi phòng họp

    Điện thoại hội nghị thông minh Poly Trio 8300 với khả năng tương tác vượt trội cho phép bạn tham gia cuộc họp trong vài giây chỉ với một nút bấm. Thực hiện nhanh chóng các cuộc gọi audio, cuộc gọi video, chia sẻ nội dung hoặc tiến hành cả ba cùng lúc. Poly Trio 8300 mang đến cho người dùng...
Top