Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

polymer kmr

  1. V

    Toàn quốc Mua bán lắng tụ làm trong nước của Anh Polymer KMR giá sỉ

    Công dụng: Polymer dùng để lọc nước, làm trong nước, làm giảm các chất rắn lơ lửng trong nước ao nuôi, hoà tan bọt khí giúp dòng chảy trong và hiệu suất cao hơn, lọc bỏ phosphate trong nước thải, cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy. Ngoài ra được dùng trong ngành công nghiệp...
Top