Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

potassium monopersulfate 50%

  1. linh linh

    Hồ Chí Minh Aquaze - potassium monopersulphate 50% - virkon , wirkon

    Potassium monopersulfate – Aquaze sát trùng, diệt khuẩn an toàn, phổ rộng (Hợp Chất Kali Monopersulfate) Tên gọi: Kali Monopersulfate, Potassium monopersulfate Công thức hóa học: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4 Ngoại quan: Kali Monopersulfate là một dạng hạt màu hổng (màu trắng), chảy tự do và hòa tan...
  2. V

    Toàn quốc Phân phối sỉ potassium monopersulfate 50%, wirkon 50% sát khuẩn ao nuôi hiệu quả

    Tên gọi: Potassium monopersulfate, Kali Monopersulfate Công thức phân tử: 2KHSO5 • KHSO4 • K2SO4 Đặc điểm: dạng hạt màu hồng Thành phần: hợp chất bao gồm kali hydro peroxymonosulfate (KHSO5), Kali bisulfate (KHSO4) và kali sulfat (K2SO4). Ứng dụng: Hợp chất kali Monopersulfate, tính axit ổn...
Top