Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

pr-fb30n1

  1. hale1996

    Hồ Chí Minh Hà Nội Cảm biến quang phản chiếu keyence PR-MB30N3

    PR-MB30N3 | Loại cáp phản quang siêu mỏng (khử nền) Loại 30 mm Hình dạng Nhỏ gọn Kết nối cáp cáp 3 m Kiểu Phản chiếu (Loại bỏ nền) đầu ra NPN MỘT SỐ DÒNG KEYENCE TƯƠNG TỰ: FU-35FA, FU-35FZ, FU-35TZ, FU-45X, FU-46, FU-49X, FU-59, FU-5F, FU-65X, FU-66, FU-66TZ, FU-66Z, FU-67TZ, FU-6F, FU-77...
Top