Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

q64tcrtbwn

  1. hale1996

    Toàn quốc Bình Dương Mô đun điều khiển nhiệt độ mitsubishi Q64TCTTN

    Q64TCTTN | Temp Control Mitsubishi | hàng mới 100% Số lượng kênh: 4 kênh Kiểu: thermocouple (K, J, T, B, S, E, R, N, U, L, PL@, W5Re/W26Re) Chu kỳ lấy mẫu: 500 ms / 4kênh MỘT SỐ DÒNG MITSUBISHI TƯƠNG TỰ: QJ72LP25G, QJ72LP25GE, QJ71BR11, QJ72BR15, Q64AD, QJ71LP21-25, QJ72LP25-25, QJ71DN91...
Top