q68davn

  1. N

    Bình Dương Q68DAVN Mitsubishi hàng chính hãng - Natatech

    Thông số kỹ thuật Mô tả Q68DAVN Analog I/O Module Q Mitsubishi Ngõ ra tương tự Q68DAVN - Số lượng đầu ra tương tự: 8 kênh - Đầu ra: -10 to 10 V DC - Tốc độ chuyển kênh: 80 ms/ kênh Ngõ ra: (resolution): 0 ~ 4000, -4000 ~ 4000, 0 ~ 12000, -12000 ~ 12000, -16000 ~ 16000 - Kiểu: Voltage output. -...
Top