Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

quay phóng sự thực tế

  1. T

    Toàn quốc Phóng sự truyền hình " Góc nhìn người tiêu dùng"

    Ngày nay, các chương trình trên sóng truyền hình về vấn đề hàng thật, hàng giả luôn được người tiêu dùng chú ý và quan tâm. Để củng cố lòng tin với khán giả và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp thì việc quay một phóng sự ngắn trong chuyên mục “Góc nhìn người tiêu dùng” được các doanh...
Top