Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

rau an toàn

  1. H

    Toàn quốc Phân biệt rau sạch và rau hữu cơ

    Rau hữu cơ là loại rau được canh tác trong điều kiện tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc diệt cỏ, không sử dụng sản phẩm biến đổi gen... Do được canh tác trong điều kiện tự nhiên mà rau hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn các loại...
Top