Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

relay 6 kênh

  1. BKAII

    Toàn quốc Hà Nội ADAM-6060: Module ngõ vào số 6 kênh, ngõ ra Relay 6 kênh, hỗ trợ Modbus TCP

    ADAM-6060 là Module ngõ vào số 6 kênh, ngõ ra Relay 6 kênh, hỗ trợ Modbus TCP của hãng Advantech do BKAII phân phối tại Việt Nam. Adam-6060 sử dụng việc tích hợp hệ thống tự động hóa và doanh nghiệp một cách dễ dàng thông qua công nghệ internet, để người dùng có thể tránh thay đổi toàn bộ kiến...
Top