Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

rs232 qua wifi

  1. BKAII

    Toàn quốc ATC-1000WF: Thiết bị chuyển đổi 2 chiều RS232/422/485 qua sóng Wifi

    ATC-1000WF là một thiết bị WiFi 2.4GHz 802.11b/g với kết nối U.FL cho ăng-ten thu phát bên ngoài. Thiết bị này tích hợp chức năng Watchdog và hỗ trợ 3 chế độ Wifi tiết kiệm năng lượng. ATC-1000WF được lập trình và điều khiển đơn giản với ngôn ngữ lệnh ASCII và Web. Cấu hình phần cứng đơn giản...
Top