Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

rxq10pay13

  1. T

    Hồ Chí Minh Kiểm tra sửa chữa máy lạnh VRV, thay lốc daikin

    Kiểm tra sửa chữa máy lạnh VRV, thay lốc daikin RXQ10PAY12 , RXQ10PAY13, RXQ10PAY18 Những vấn đề thường gặp ở block: Do nhiệt độ cài đặt quá cao làm máy ngừng hoạt động dầu máy bị thiếu, không đủ mặc dù kết nối với nguồn điện nhưng máy vẫn không chạy máy phát ra tiếng ồn lớn hệ thống dây...
Top