Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

sửa máy chấm công tân phú

  1. C

    Hồ Chí Minh Sửa chữa - khắc phục sự cố máy chấm công vân tay tại quận Tân Phú

    Các sự cố máy chấm công vân tay tại quận Tân Phú: - Máy chấm công không nhận dấu vân tay. - Máy chấm công vân tay bị mất quyền quản trị (admin). - Không kết nối được máy chấm công vân tay với phần mềm. - Máy chấm công bị mất nguồn. - Không tải được dữ liệu chấm công. - Máy chấm công vân tay...
Top