Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

sbr

  1. Cảnh TTH

    Hà Nội Loadcell thanh SBR (Pavone - Italy) - 0915322692 - TTH Automatic

    SBR-500KG Load cell dạng thanh uốn, dải đo 500kg, sản xuất tại Pavone-Italia đạt các chứng chỉ: EAC, ATEX, OIML, NTEP Các dải sản phẩm cùng loại: 300, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 Kg Lặp lại: ±0.015 % RO Quá tải an toàn: 150 % RL Giới hạn quá tải: 300 % RL Vật liệu: Stainless...
Top