Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

seed

  1. linh linh

    Hồ Chí Minh Seed men sống đường ruột hỗ trợ tiêu hóa cho tôm

    Thành phần: - Bacillus subtilis 1*10^10 CFU/Kg - Bacillus lichenformis 1*10^10 CFU/Kg - Sacharomyces cerevisiae 1*10^10 CFU/Kg - Amino acid 100.000 mg - Hỗn hợp khoáng 90.000 mg - Acid béo kết hợp 50.000 mg Công dụng - Tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn, giúp tôm mau lớn, rút ngắn thời gian...
Top