Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

skr-din

  1. DIVICO

    Hồ Chí Minh Relay cảnh báo mực nước SKR-DIN KAEL

    Relay cảnh báo mực nước - Sử dụng trong bơm nước tự động - 3 cảm biến dò mực nước - Điều chỉnh độ nhạy: 5 ~ 100kΩ - Nguồn cấp: 230VAC
Top