Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

smart mirror

  1. A

    Toàn quốc Gương thông minh

    Gương thông minh - Smart Mirror ASM-101A Gương thông minh là gì? Gương thông minh là loại gương hai chiều có màn hình điện tử phía sau kính. Màn hình có thể hiển thị cho các loại thông tin khác nhau dưới dạng widget, chẳng hạn như thời tiết, thời gian, ngày tháng và cập nhật tin tức. Là thiết...
Top