Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

sơ cấp vận tải đường bộ

  1. Tin tuyển sinh

    Toàn quốc Quản lý và khai thác Vân Tải Đường Bộ

    LỚP SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Các doanh nghiệp cần bổ sung hồ sơ ĐKKD, gia hạn biển hiệu, Người điều hành, quản lý kinh doanh vận tải, hợp tác xã, cán bộ quản lý đội xe, cán bộ chuyên trách, cán bộ phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự, quản trị...
Top