Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

sơ cấp vận tải

 1. G

  Toàn quốc Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp vận tải

  ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/011/2020 của Chính phủ quy định về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt...
 2. H

  Toàn quốc lớp sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ_0969868630

  KHÓA HỌC SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO TUYỂN SINH Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT...
 3. Tin tuyển sinh

  Toàn quốc Điều kiện đăng ký phù hiệu, đăng ký giấy phép kinh doanh_Chứng Chỉ Vận Tải Đường Bộ

  CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI - QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI - Điều kiện đăng ký phù hiệu, đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định mới. - Lịch học tối 2/4/6 (19-21h15) ACE và bạn nào chưa đăng ký thì nhanh chóng đăng ký để vào lớp học nhé. Hotline: 0972560864 (Phòng đào tạo)...
 4. Tin tuyển sinh

  Toàn quốc ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT...
 5. H

  Toàn quốc Chứng chỉ Sơ cấp chuyên ngành vận tải học ở đâu nhanh 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO...
 6. H

  Toàn quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH VẬN TẢI 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO...
 7. H

  Toàn quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 0979868612

  Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020...
 8. D

  Toàn quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI (lớp online)

  VĂN BẰNG CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (HỌC ONLINE) PHƯƠNG THANH 0902 86 86 84 Điểm d, khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định chỉ người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải; Bộ GTVT có Công văn số...
 9. D

  Toàn quốc BẰNG CẤP CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI PHỤC VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI MS THANH 0902 86 86 84 Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải cần những văn bằng, chứng chỉ gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải Giấy đề nghị...
 10. D

  Toàn quốc CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (lớp online)

  Chứng chỉ sơ cấp vận tải có nghĩa là gì? Chương trình đào tạo sơ cấp vận tải này rất quan trọng giúp người học có được chứng chỉ sơ cấp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh PHƯƠNG THANH: 0902 86 86 84 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh...
 11. D

  Toàn quốc ĐÀO TẠO SƠ CẤP ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (học online)

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI PHƯƠNG THANH: 0902 86 86 84 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số...
 12. D

  Toàn quốc TẬP HUẤN LỚP QUẢN LÝ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI HỌC ONLINE - CHỨNG CHỈ CHUẨN - GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC HOTLINE: Ms Thanh 0902 86 86 84 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải – Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị...
 13. quyengdvn

  Hồ Chí Minh Bình Dương Mở lớp SƠ CẤP VẬN TẢI tại Tp HCM

  TUYỂN SINH SƠ CẤP VẬN TẢI CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Căn cứ nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô, Trong đó yêu cầu “Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ Sơ cấp hoặc...
 14. Đ

  Toàn quốc Tuyển Sinh Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Chuyên Ngành Vận Tải

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số...
Top