Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

soda nóng

  1. T

    Soda lạnh, Soda nóng, Sodium Bicarbonate, bicar z, tăng kiềm trong ao nuôi

    SODIUM BICARBONATE (SODA LẠNH) - NaHCO3 SOIUM CARBOBATE (SODA NÓNG) - Na2CO3 Bicar Z0/50 Sodium Bicarbonate (Bicar Ý, Bicar Thái, Soda Ý, soda Thái Lan) * Thành phần: Sodium bicarbonate 99% * Công dụng - Tăng kiềm nhanh chóng, ổn định môi trường (đặc biệt không tăng pH nhiều). - Giúp tôm...
Top