Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

sơn jotamastic 90

  1. T

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Sơn công nghiệp Jotamastic 90

    ☀ SƠN CÔNG NGHIỆP 2 THÀNH PHẦN VỪA LÀ SƠN LÓT, VỪA LÀ SƠN PHỦ TRONG NHÀ. VỪA CHẤT LƯỢNG LẠI VỪA TIẾT KIỆM ĐÓ CHÍNH LÀ JOTAMASTIC 90 🏘 👉 JOTAMASTIC 90 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, chịu mài mòn, có hàm lượng chất rắn...
Top