Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

sóng nhựa cho siêu thị

  1. maianhkd3

    Toàn quốc Bán Sọt nhựa Hs014, sóng nhựa cao 25cm, sóng nhựa rỗng 2T5

    Sọt nhựa Hs014, sóng nhựa cao 25cm, sóng nhựa rỗng 2T5 Ứng dụng của sóng nhựa rỗng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: Sóng nhựa rỗng với nan sóng thưa và hở thường được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: sọt nhựa đựng thực phẩm, sọt nhựa đựng thành phẩm, sọt nhựa đựng...
Top