tấm tản nhiệt vuông 1000x1000

  1. T

    Toàn quốc Tấm tản nhiệt PVC 1000x1000mm tại Hà Nội

    Tấm tản nhiệt PVC 1000x1000mm, tẩm tản nhiệt nước 1000x1000mm là linh kiện quan trọng trong tháp giải nhiệt nước Tashin, Liangchi, Alpha, King sun...Có tác dụng tối đa bề mặt tiếp xúc giữa nước với hơi nóng, giúp quá trình giải nhiệt nước diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và làm giảm thiểu tối đa...
Top