tamlopsinhthai

  1. Trần Mạnh Hùng

    Toàn quốc Ngói lợp Bitum phủ đá

    Những ưu điểm của Ngói Bitum phủ đá: ♦ Ngói BITUM phủ đá hoàn toàn không có Amiăng. ♦ Ngói BITUM phủ đá nhẹ nhàng 3.3kg/m2. ♦ Ngói BITUM phủ đá không nóng khi trời nắng. ♦ Ngói BITUM phủ đá cách âm tốt nhờ những hạt đá cuội nhỏ trên bề mặt. ♦ Ngói BITUM phủ đá đa dạng màu sắc, đa dạng kiểu dáng...
Top