Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

tăng trọng dạng nước cho thú y

  1. Hóa Chất HD Châu Long

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Tăng trọng dạng nước cho thú y, thủy sản

    Tăng trọng dạng nước(dạng gel) cho thú y, thủy sản (NUTRITOP) Thành phần: – Amino acids (17 loại) 460,0 g/kg (min) – Trong đó: Lysine 8,7 g/kg; Methionine 3,2 g/kg; Cystine 6,9 g/kg; Threonine 24,8 g/kg; Isoleucine 17,0 g/kg; Valine 26,2 g/kg; Leucine 34,0 g/kg; Phenylalanine 25,8 g/kg; Tyrosine...
Top